Psychologiczne badania kierowców (psychotechnika, psychotesty)

7 dni w tygodniu od 8:00 do 21:00


Kompleksowe badania psychologiczne (psychotesty):
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (także pojazdów uprzywilejowanych, tramwajów).
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 • osób skierowanych z powodu przekroczenia limitu punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, prowadzenia pod wpływem alkoholu.
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (czyli osób, które otrzymały wcześniej negatywne orzeczenie).
Czas trwania badania:
około 90-120 minut

Przebieg badania:
Badanie składa się z dwóch części:

I część to badanie kwestionariuszowe:
Celem jest określenie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych (spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji, przewidywania zdarzeń na drodze) oraz ocena osobowości, dojrzałości społecznej (rozumienie norm, samokontrola, przystosowanie) i dojrzałości emocjonalnej (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne).
W tym celu badany otrzymuje arkusze z pytaniami i oraz arkusze, na których udziela odpowiedzi.

II część to badanie aparaturowe:
Celem jest ustalenie szybkości i adekwatności reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Badany wykonuje zadania na aparacie krzyżowym oraz mierniku czasu reakcji.

Czym kończy się badanie?
Osoba badana otrzymuje orzeczenie psychologiczne o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy danej kategorii.

Chcę dobrze wypaść na badaniu
By lepiej wypaść na badaniu należy:
 • być wypoczętym,
 • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
 • w ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu.
Co zabrać na badanie?
 • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • posiadane prawo jazdy
 • okulary lub soczewki, w przypadku gdy badany ich używa.