Psychologiczne badania kierowców, Psychotesty dla kierowców - Skierniewice

W przypadku wielu zawodów niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie psychotestów, wyspecjalizowanych w konkretnym kierunku. Mają one na celu sprawdzenie, czy kandydat będzie w stanie prawidłowo wykonywać zleconą mu pracę, a także czy nie będzie wywierać ona na nim zbyt dużej presji psychicznej.

Jedną z grup, w których diagnostyka psychologiczna (psychotesty) jest niezbędna, są zawodowi kierowcy. W takich przypadku należy zwrócić uwagę na cztery niezwykle ważne elementy sprawności psychicznej, takie jak:

 • wiedza,
 • umiejętności i doświadczenie,
 • postawa względem zadań oraz motywacja do ich wykonania,
 • predyspozycje do prowadzenia danego typu pojazdu.

Doświadczenie i umiejętności dotyczą przede wszystkim zachowania się w stresujących sytuacjach, a także oceny zdarzeń mających miejsce na drodze. Te zdolności najczęściej wynikają z czasu, jaki dana osoba prowadziła pojazdy – im ten okres jest dłuższy, tym większe jest doświadczenie kierowcy, co może z kolei wpływać na umiejętności.

W przypadku tego rodzaju pracy ważna jest także motywacja, jaką kieruje się w swojej pracy kierowcy. Chodzi tu przede wszystkim o nakierowanie kandydata na bezpieczne i rozsądne zachowania, a jednocześnie bez skłonności do agresji czy lekceważenia innych uczestników ruchu.

Oprócz wszystkich powyższych elementów należy również zwrócić uwagę na predyspozycje psychologiczne kandydatów. Są to przede wszystkim: szybkość reakcji oraz decyzji w przypadku sytuacji trudnych.

Przeprowadzane w naszym Ośrodku w Skierniewicach psychotesty obejmują wszystkie powyższe elementy. Wystawiamy niezbędne oświadczenia na podstawie dwóch rodzajów badań – kwestionariuszowych oraz aparaturowych.

Kompleksowe badania psychologiczne (psychotesty):

 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (także pojazdów uprzywilejowanych, tramwajów).
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 • osób skierowanych z powodu przekroczenia limitu punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, prowadzenia pod wpływem alkoholu.
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (czyli osób, które otrzymały wcześniej negatywne orzeczenie).

Czas trwania badania:
około 90-120 minut

Przebieg badania:
Badanie składa się z dwóch części:

I część to badanie kwestionariuszowe:
Celem jest określenie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych (spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji, przewidywania zdarzeń na drodze) oraz ocena osobowości, dojrzałości społecznej (rozumienie norm, samokontrola, przystosowanie) i dojrzałości emocjonalnej (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne).
W tym celu badany otrzymuje arkusze z pytaniami i oraz arkusze, na których udziela odpowiedzi.

II część to badanie aparaturowe:
Celem jest ustalenie szybkości i adekwatności reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Badany wykonuje zadania na aparacie krzyżowym oraz mierniku czasu reakcji.

Czym kończy się badanie?
Osoba badana otrzymuje orzeczenie psychologiczne o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy danej kategorii.

Chcę dobrze wypaść na badaniu
By lepiej wypaść na psychotestach należy:

 • być wypoczętym,
 • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
 • w ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu.

Co zabrać na badanie?

 • skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • posiadane prawo jazdy
 • okulary lub soczewki, w przypadku gdy badany ich używa.