Psychologiczne badania z zakresu Medycyny Pracy, psychotesty do pracy - Skierniewice

Badania psychologiczne z zakresu Medycyny Pracy (psychotesty):

 • osób używających samochodu jako narzędzia pracy,
 • operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózków widłowych),
 • operatorów urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 m (układnic magazynowych, wysokiego składowania),
 • operatorów podnośników, ramp hydraulicznych na wysokość powyżej 1,6 m, operatorów żurawi, dźwigów,
 • operatorów ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (np. operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych),
 • pracowników zatrudnianych przy monitoringu prac i urządzeń, dla którego wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne,
 • pracowników przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli,
 • osób narażonych na czynniki chemiczne,
 • osób narażonych na niekorzystne czynniki psychospołeczne,
 • i inne.

Czas trwania badania:                                                        
około 60-90 minut

Zakres badania (psychotestów):
Zakres badania profilaktycznego wyznacza lekarz przeprowadzający badanie na podstawie oceny stanu zdrowia badanego pracownika oraz oceny narażeń zawodowych podanych na skierowaniu przez pracodawcę.

Czym kończy się badanie?
Badanie kończy się konsultacją psychologiczną lub orzeczeniem psychologicznym o braku / istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania określonego typu pracy.

Chcę dobrze wypaść na badaniu
By lepiej wypaść na psychotestach należy:

 • być wypoczętym,
 • być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie),
 • w ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu.

Co zabrać na badanie?

 • skierowanie na badania psychologiczne (od lekarza),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • okulary lub soczewki, w przypadku gdy badany ich używa.