Moje kwalifikacje
Angelika Czajkowska - psycholog, pedagog, psycholog transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Specjalizuję się w pracy terapeutycznej z młodzieżą, połączonej ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym skierowanym do rodziców.  Pracuję z dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przemocą w rodzinie, cierpiącymi z powodu traumatycznego wydarzenia, depresji oraz po próbach samobójczych. Mam również doświadczenie w prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.