Psychoterapia Skierniewice

Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Psychoterapeuta wraz z pacjentem pracuje nad zrozumieniem, w jaki sposób myśli i uczucia pacjenta oddziałują na jego zachowanie. Terapia psychodynamiczna jest terapią ukierunkowaną na wgląd. Jej celem jest usunięcie objawów poprzez doprowadzenie do zrozumienia ich przyczyn dzięki dogłębnemu, osobistemu wglądowi.